Zoeken
Kies uw taal

Klachtenregistratie

Ontevreden over onze zorgverlening?

Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want het uiten van een klacht kan juist bijdragen aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over ons. Wij waarderen het als u uw onvrede in eerste instantie met ons bespreekt. Dit kan zowel mondeling op de praktijk als schriftelijk.

U kunt een email sturen naar de praktijk of u kunt gebruik maken van dit klachtenformulier.

Wij komen er dan bij u op terug.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg SKGE.

En mocht u tevreden zijn over ons: dan horen wij dit uiteraard ook graag!

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.